Medlems rätt till fiske i Torrvarpen.

En aktuell fråga är varför fisket i Torrvarpen har begränsats från föregående gamla kartor till nuvarande karta som finns digitalt på Hällefors Fiskevårdsförenings hemsida.

Kommer också med jämna mellanrum frågan varför fisket är så begränsat i Torrvarpen.

Svaret är att rätten till fiske tillhör flera samfällda fiskerättsägare och Fiskevårdsföreningen kan inte arrendera då samstämmighet mellan fiskerättsägarna måste råda för arrende av dessa vatten ska kunna ske.

I klartext betyder det att det räcker med att en fiskerättsägare motsäger sig att vattnet arrenderas ut så kan detta inte ske. Tyvärr så är det bara att konstatera att stora delar av Torrvarpen och andra stora sjöar inom Hällefors Fiskevårdsförenings område har flera områden som ej går att arrendera.

Med detta så är det medlemmens skyldighet att informera sig om var fiske är tillåtet och därför är det kartunderlaget som finns på Hällefors Fiskevårdsförenings hemsida som gäller.

Inge Samuelsson/ordf.