Påminnelse betalning medlemsavgift.

Vi saknar fortfarande ett flertal inbetalningar.

Kontakta oss om du ändrat mailadress och inte fått någon faktura,

ändrat bostadsadress (fått tillbaka brev med ”adressat okänd”)

eller om du inte vill vara medlem längre.

Vi rensar i vårt register för att hela tiden ha en uppdaterad medlemsförteckning.