Uppstartmöte för föreningens tillsynsmän/kvinnor.

Totalt har vi nu 36 utbildade personer med behörighet där nästan alla är med på bild.

Förutom all tillsyn vi traditionellt haft vid våra ädelfiskvatten finns nu möjlighet att förbättra tillsynen vid  våra vitvatten.

Syftet är att förebygga olovligt fiske och nedskräpning samtidigt som vi vill visa respekt för alla som betalt fiskekort och bidrar till en bra miljö och positiv upplevelse inom vårt fiskevårdsområde.